‘คมนาคม’ ขยายช่องทางหลวงหมายเลข 36 ‘ชลบุรี–ระยอง’ แล้วเสร็จ เม.ย.นี้

เรื่องที่น่าสนใจ

กรมทางหลวง ขยาย 6 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 36 สายกระทิงลาย – ระยอง รวมสะพานข้ามแยกขนำไร่และแยกหนองบอน ระยะทาง 8.7 กิโลเมตร แล้วเสร็จ

รายงานจาก กรมทางหลวง (ทล.)เปิดเผยว่า สำนักก่อสร้างทาง ที่ 2 ดำเนินการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 36 สายกระทิงลาย – ระยอง รวมสะพานข้ามแยกขนำไร่และแยกหนองบอน ตอนทางแยกต่างระดับเขาไม้แก้ว – แยกหนองบอน ตอน 1 ระหว่าง กม. ที่ 16+300 ถึง กม. ที่ 25+000 รวมระยะทาง 8.7 กิโลเมตร แล้วเสร็จรวมระยะทางตลอดสายประมาณ 58 กิโลเมตรขณะนี้การก่อสร้างเหลือเพียง 1 ตอน ระยะทาง 12 กิโลเมตร คาดว่าตอนที่เหลือจะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2564

ทางหลวงสายนี้เป็นทางหลวงสายหลักของจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง โดยมีจุดเริ่มต้นจากจุดตัดถนนสุขุมวิท ทางหลวงหมายเลข 3 บริเวณตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ไปสิ้นสุดที่บริเวณจุดตัดถนนสุขุมวิท ทางหลวงหมายเลข 3 บริเวณตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

เป็นโครงข่ายการขนส่งสินค้าระหว่างนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก โดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี ปัจจุบันมีอัตราเพิ่มขึ้นของปริมาณรถยนต์ที่เข้ามาใช้เส้นทางสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทล. จึงดำเนินการก่อสร้างขยายจากเดิม 4 ช่องจราจร เป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษขนาด 6 ช่องจราจร ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ไปกลับ ด้านละ 3 ช่องจราจร ช่องละ 3.5 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.5 เมตร แบ่งทิศทางการจราจรแบบร่องกลาง

สำหรับตอนทางแยกต่างระดับเขาไม้แก้ว – แยกหนองบอน ตอน 1 ระยะทาง 8.7 กิโลเมตร มีการก่อสร้างสะพานข้ามแยกขนาด 3 ช่องจราจร จำนวน 2 สะพาน ไปกลับ และบริเวณย่านชุมชนก่อสร้างทางขนานขนาด 2 ช่องจราจร ทั้ง 2 ด้าน งบประมาณก่อสร้างรวม 770,374,437 บาท

‘เราชนะ’ เช็คสิทธิ กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนเริ่มตรวจสอบสถานะได้ 5 เม.ย.นี้
รับเงิน ‘ม33เรารักกัน’ เช็กสิทธิ์ ยืนยันตัวตน ทบทวนสิทธิ แนะไม่มีสมาร์ทโฟน
ลงทะเบียน ‘ม33เรารักกัน’ ยืนยันตัวตนผ่าน www.ม33เรารักกัน.com ได้รับสิทธิแล้ว 7.4 ล้านคน
เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งมีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยแก่ผู้ใช่เส้นทาง เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรและการขนส่ง ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวในภาคตะวันออก

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/927689