ลงตัว! เปิดซองราคา “สีม่วงใต้” วงเงิน 8.22 หมื่นล้าน บิ๊กรับเหมาแบ่งเค้ก 6 สัญญา “ITD-ช.การช่าง-ซิโนฯ-ยูนิค”

เรื่องที่น่าสนใจ

รฟม.เปิดซองรถไฟฟ้าสีม่วงใต้ 6 สัญญา บิ๊กรับเหมาแบ่งเค้กลงตัว ITD คว้า 3 สัญญาวงเงินรวมกว่า 3.18 หมื่นล้าน ส่วน “ช.การช่าง จับมือ ซิโน-ไทย” ซิว 2 สัญญา วงเงินรวม 3.53 หมื่นล้าน ด้าน ยูนิค มาเดี่ยวคว้า 1 สัญญา คาดสรุป ก.พ.นี้เสนอบอร์ดอนุมัติ

วันที่ 1 ก.พ. 2565 ที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) นายกิตติกร ตันเปาว์ รองผู้ว่าการ รฟม. (วิศวกรรมและก่อสร้าง) ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคางานจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) เป็นประธานเปิดซองข้อเสนอซองที่ 3 (ด้านราคา) การประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ โดยการประกวดราคานานาชาติ สัญญาที่ 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 โดยมีคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ คณะผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) และผู้แทนของผู้ยื่นข้อเสนอประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโยธาเข้าร่วม

นายกิตติกร ตันเปาว์ รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) รฟม. เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอซองที่ 1 (ด้านคุณสมบัติ) และประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอซองที่ 1 (ด้านคุณสมบัติ) ของสัญญาที่ 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 แล้วนั้น ต่อมาคณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาข้อเสนอซองที่ 2 (ด้านเทคนิค) ทั้ง 6 สัญญา ระหว่างวันที่ 21 มกราคม 2565-1 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งผู้ที่ได้รับการพิจารณาข้อเสนอซองที่ 2 (ด้านเทคนิค) ทุกรายผ่านเกณฑ์การประเมิน ดังนั้น ในวันนี้คณะกรรมการฯ จึงดำเนินการเปิดข้อเสนอซองที่ 3 (ด้านราคา) โดยเชิญผู้ผ่านการพิจารณาข้อเสนอซองที่ 2 (ด้านเทคนิค) เข้าร่วม เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและร่วมเป็นพยาน ซึ่งผลการเปิดข้อเสนอซองที่ 3 (ด้านราคา) ปรากฏว่า

สัญญาที่ 1 งานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน ช่วงเตาปูน-หอสมุดแห่งชาติ ราคากลาง 19,458,167,648.97 บาท (รวม VAT และค่า Provisional Sum) มีผ่านคุณสมบัติและเทคนิค 2 ราย โดยผู้เสนอราคาต่ำสุด คือ กลุ่ม CKST-PL JOINT VENTURE (ประกอบด้วย บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) หรือ CK และ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STEC เสนอราคา 19,433,000,000.00 บาท ส่วนบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จํากัด (มหาชน) หรือ ITD เสนอราคา 19,442,218,452.33 บาท

สัญญาที่ 2 งานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน ช่วงหอสมุดแห่งชาติ-ผ่านฟ้าฯ ราคากลาง 15,896,993,873.98 บาท (รวม VAT และค่า Provisional Sum) ผ่านคุณสมบัติและเทคนิค 3 ราย โดยผู้เสนอราคาต่ำสุด กลุ่ม CKST-PL JOINT VENTURE (ประกอบด้วย บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)) เสนอราคา 15,880,000,000.00 บาท ลำดับที่ 2 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จํากัด (มหาชน) เสนอราคา 15,889,202,393.27 บาท 3. บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) เสนอราคา 15,891,000,000.00 บาท

สัญญาที่ 3 งานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน ช่วงผ่านฟ้าฯ-สะพานพุทธ ราคากลาง 15,137,892,295.00 บาท (รวม VAT และค่า Provisional Sum) ผ่านคุณสมบัติและเทคนิค 3 ราย โดยผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ กลุ่ม ITD – NWR MRT JOINT VENTURE (ประกอบด้วย บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)) เสนอราคา 15,109,386,314.03 บาท ลำดับ 2 CKST-PL JOINT VENTURE (ประกอบด้วย บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)) เสนอราคา 15,118,000,000.00 บาท ลำดับ 3 บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) หรือ UNIQ เสนอราคา 15,132,000,000.00 บาท

สัญญาที่ 4 งานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน ช่วงสะพานพุทธ-ดาวคะนอง ราคากลาง 15,012,703,092.65 บาท (รวม VAT และค่า Provisional Sum) ผ่านคุณสมบัติและเทคนิค 3 ราย โดยผู้เสนอต่ำสุดคือ บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) เสนอราคา 14,982,000,000.00 บาท ลำดับ 2 CKST-PL JOINT VENTURE (ประกอบด้วย บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)) เสนอราคา 14,990,000,000.00 บาท ลำดับ 3 2. บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จํากัด (มหาชน) เสนอราคา 14,990,276,879.20 บาท

สัญญาที่ 5 งานก่อสร้างโครงสร้างทางวิ่งและสถานียกระดับ ช่วงดาวคะนอง-ครุใน อาคารจอดรถไฟฟ้า (Stabling Yard) และอาคารจอดแล้วจร (Park & Ride) ราคากลาง 13,170,589,710.82 บาท (รวม VAT และ ค่า Provisional Sum) ผ่านคุณสมบัติและเทคนิค 3 ราย โดยผู้เสนอต่ำสุดคือ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จํากัด (มหาชน) เสนอราคา 13,139,879,547.79 บาท ลำดับ 2 CKST-PL JOINT VENTURE (ประกอบด้วย บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)) เสนอราคา 13,159,000,000.00 บาท ลำดัคบ 3 บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) เสนอราคา 13,161,000,000.00 บาท

สัญญาที่ 6 งานออกแบบและก่อสร้างระบบรางตลอดแนวเส้นทางโครงการ ราคากลาง 3,618,108,580.29 บาท (รวม VAT และค่า Provisional Sum) ผ่านคุณสมบัติและเทคนิค 2 ราย โดยผู้เสนอต่ำสุดคือ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จํากัด (มหาชน) เสนอราคา 3,591,363,980.06 บาท ลำดับ 2 CKST-PL JOINT VENTURE (ประกอบด้วย บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)) เสนอราคา 3,605,000,000.00 บาท

ทั้งนี้ ข้อเสนอซองที่ 3 (ด้านราคา) ทั้ง 6 สัญญาดังกล่าวข้างต้นเป็นราคาที่จะต้องตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้ง หลังจากนั้นคณะกรรมการฯ จึงจะเจรจาตกลงราคากับผู้ที่เสนอราคาต่ำที่สุดของแต่ละสัญญา ซึ่งคาดว่าภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 จะเจรจาได้ข้อยุติด้านราคา ทั้งนี้ รฟม.จะได้เสนอคณะกรรมการ รฟม. เพื่ออนุมัติสั่งจ้างก่อสร้างฯ ต่อไป

สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) เป็นโครงการรถไฟฟ้าที่เชื่อมโยงการเดินทางระหว่างนนทบุรี กับกรุงเทพมหานครฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี รวมถึงสมุทรปราการ เข้าด้วยกัน มีระยะทางรวมทั้งสิ้น 23.6 กิโลเมตร เป็นโครงสร้างทางวิ่งใต้ดิน 13.6 กิโลเมตร 10 สถานี และโครงสร้างทางวิ่งยกระดับ 10 กิโลเมตร 7 สถานี โดยมีแผนจะเริ่มดำเนินงานก่อสร้างในปี 2565 และเปิดให้บริการในปี 2570

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/business