อุตสาหกรรมอ้อยน้ำตาลทรายผงาดรับปี’65ผลผลิต-ราคาสูง

เรื่องที่น่าสนใจ

กลุ่มอุตสาหกรรมน้ำตาลทรายส.อ.ท.เช็คผลผลิตอ้อยฤดูหีบปี 2564/65 ที่อยู่ระว่างดำเนินการเปิดหีบมั่นใจผลผลิตได้ 85-90 ล้านตันหนุนได้ผลผลิตน้ำตาลทราย 9-10 ล้านตันพ้นจุดต่ำสุดและคาดการณ์ฤดูผลิตปี 2565/66 ยังมีลุ้นให้เติบโตต่อทั้งในแง่ผลผลิตและราคาน้ำตาลตลาดโลก

นายชลัช ชินธรรมมิตร์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำตาล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า แนวโน้มอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายฤดูหีบปี 2565/2566 ยังคงอยู่ในทิศทางที่ดีเช่นเดียวกับฤดูการผลิตปี 2564/65 ที่โรงงาน 57 แห่งอยู่ระหว่างการเปิดหีบอยู่ในขณะนี้เนื่องจากระดับราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดโลกปี 2565 เฉลี่ยยังคงทรงตัวระดับสูง 18 เซนต์ต่อปอนด์ซึ่งจะส่งผลให้ไทยมีการส่งออกน้ำตาลทรายไปยังตลาดโลกที่เพิ่มขึ้นอันจะมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

ทั้งนี้การเปิดหีบอ้อยฤดูการผลิตปี 2564/65 ของ 57 โรงงานที่ทยอยเริ่มหีบตั้งแต่ 7 ธ.ค. 64 คาดว่าเมื่อสิ้นสุดฤดูหีบในอีกประมาณ 2-3 เดือนข้างหน้าจะมีผลผลิตอ้อยประมาณ 85-90 ล้านตัน คาดว่าจะผลิตน้ำตาลทรายได้ประมาณ 9-10 ล้านตัน จากฤดูหีบปี 2563/64 ที่ผลผลิตอ้อยอยู่ที่ 66.67 ล้านตันคิดเป็นน้ำตาลทรายเพียง 7.6 ล้านตันซึ่งถือว่าเป็นจุดต่ำสุดในรอบ 10 ปี ทำให้โรงงานน้ำตาลทรายภาพรวมฤดูหีบปี 64/65 สามารถกลับมาใช้อัตรากำลังการผลิตได้มากขึ้นอย่างเหมาะสมและในปี 2565/64 คาดว่าผลผลิตอ้อยและน้ำตาลทรายจะใกล้เคียงหรือมากกว่าฤดูหีบ 2564/65 เล็กน้อย

“ ล่าสุดปริมาณอ้อยหีบสะสมมีมากกว่า 20 ล้านตันความหวานเฉลี่ย 11 กว่าซี.ซี.เอส จึงถือว่าฤดูหีบปีนี้พ้นจุดต่ำสุดและกลับมาอยู่ในภาวะที่ดีและฤดูหีบหน้า(ปี 65/66 )ที่มองก็ยังคงเป็นอีกปีหนึ่งที่ดีต่อเนื่องเพราะเมื่อดูจากผลผลิตคงจะไม่กลับไปตกต่ำอีก ขณะที่ราคาน้ำตาลทรายตลาดโลกซื้อขายล่วงหน้าล่าสุดแม้จะอ่อนตัวเล็กน้อยแต่ยังเฉลี่ยอยู่ระดับสูง 18 เซนต์ต่อปอนด์ ”นายชลัชกล่าว

นายอภิชาติ ลักษณะสิริศักดิ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย (อนท.) กล่าวว่า แนวโน้มราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดโลกปี 2565 อยู่ในระดับทรงตัวเฉลี่ยประมาณ 18 เซนต์ต่อปอนด์อ่อนค่าลงเล็กน้อยเทียบกับปี 2564 แต่ก็ยังถือเป็นอัตราเฉลี่ยที่สูงโดยคงจะต้องติดตามราคาน้ำมันตลาดโลกใกล้ชิดหากราคาสูงต่อเนื่องจะทำให้บราซิลที่เป็นผู้ส่งออกน้ำตาลทรายใหญ่สุดของโลกหันไปนำน้ำตาลผลิตเอทานอลมากขึ้นจะส่งผลให้ราคาน้ำตาลสูงขึ้น ดังนั้นภาพรวมราคาอ้อยขั้นต้นฤดูการผลิตปี 2565/66 มีแนวโน้มจะใกล้เคียงกับฤดูหีบปี 2564/65

นายนราธิป อนันตสุข หัวหน้าสำนักงานสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ราคาอ้อยขั้นต้นฤดูการผลิตปี 2564/65 อยู่ในระดับ 1,070 บาทต่อตัน(ไม่รวมเงินสนับสนุนตัดอ้อยสดอีกตันละ 120 บาทต่อตัน) ถือเป็นราคาที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ตามทิศทางราคาน้ำตาลตลาดโลกและการที่โรงงานประกันราคาอ้อยขั้นต้นฤดูหีบปี 2565/66 ที่ตันละ 1,000 บาททำให้เป็นแรงจูงใจให้ชาวไร่ไม่เลิกปลูกอ้อยจึงทำให้ภาพรวมระยะสั้น 2 ปีนี้ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดี แต่ก็ยังคงต้องติดตามภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงว่าจะเป็นอย่างไรประกอบด้วยเนื่องจากฤดูหีบปี 2563/64 ที่ผลผลิตลดลง เนื่องจากประสบภัยแล้งอย่างรุนแรง อย่างไรก็ตามแม้ราคาอ้อยจะสูงแต่ต้นทุนภาพรวมก็สูงขึ้นด้วยทั้งน้ำมัน ค่าแรง ปุ๋ย

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/business