SCC เผยไตรมาส 3 ปี 65 กำไรสุทธิ 2.44 พันล้าน ลดลง 64%

เรื่องที่น่าสนใจ

“ปูนซิเมนต์ไทย” เผยไตรมาส 3/65 มีกำไรสุทธิ 2,443 ล้านบาท ลดลง 64% จากส่วนต่างราคาขายสินค้าเคมีภัณฑ์ปรับตัวลง และต้นทุนพลังงานปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมลดลง ส่วนงวด 9 เดือน มีกำไรสุทธิ 21,225 ล้านบาท ลดลง 45%

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) หรือ SCC รายงานผลดำเนินงานไตรมาส 3/65 มีกำไรสุทธิ 2,443.98 ล้านบาท ลดลง 64% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 6,817.06 ล้านบาท

ส่วนงวด 9 เดือน มีกำไรสุทธิ 21,225.12 ล้านบาท ลดลง 45% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 38,867.25 ล้านบาท

สำหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2565 มีรายได้จากการขาย 142,391 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างและธุรกิจแพคเกจจิ้ง เนื่องจากราคาผลิตภัณฑ์ปรับตัวสูงขึ้นตามราคาตลาด และมีกำไรสำหรับงวดเท่ากับ 2,444 ล้านบาท ลดลง 64% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากส่วนต่างราคาขายของสินค้าเคมีภัณฑ์ปรับตัวลดลงและต้นทุนพลังงานปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมลดลง

ส่วนผลการดำเนินงานในช่วง 9 เดือนของ ปี 65 มีรายได้จากการขาย 447,419 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นของทุกกลุ่มธุรกิจ เนื่องจากราคาผลิตภัณฑ์ปรับตัวสูงขึ้นตามราคาตลาด และมีกำไรสำหรับงวดเท่ากับ 21,225 ล้านบาท ลดลง 45% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักจากต้นทุนวัตถุดิบของธุรกิจเคมิคอลส์และต้นทุนพลังงานปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมลดลง